Контакти

Моля при нужда се свържете с нас:

Мобилен телефон: 0888 954 128

Адрес:

Гр. София

Ул. Цар Калоян № 8 (до хотел „Рила”, административна сграда вляво)

Ет. 1, стая 11, „Кабинет за лечение на болката”

Кинезитерапевт – Евгени Манолов

Изготвил страницата - студио "Анамax" 0888/15 14 24